Photodortoka.com

Video targetes
Video 360 Barcelona
BCN Drones
Google business view
ENG / CAT / ESP

Cotxes historics

Event Port 2000

Reportatge fotogràfic i filmació amb DRONE de l'Esdeveniment de Cotxes historics qui va tenir lloc al Port Vell de Barcelona.

El vídeo s'ha realitzat a partir de les diferents filmacions que s'han pres amb un drone. El muntatge és el resultat de la filmació de diverses seqüències des diferents altituds i angles.

A més del vídeo es va realitzar un reportatge fotogràfic on es poden veure detalls del esdeveniment.

© Dortoka Disseny S.L.   |    About   |    Legal disclaimer   |    Privacy Policy   |    Copyright 2022   |    Created web & technology app by Dortoka disseny