Photodortoka.com

Video targetes
Video 360 Barcelona
BCN Drones
Google business view
ENG / CAT / ESP

Panorama 360°, Fotografia aèria
Marina del Prat Vermell

Nou barri de la Marina del Prat Vermell

El reportatge fotogràfic del futur barri de la Marina del Prat Vermell, es va realitzar en dues parts.

La primera des de terra per mostrar l’estat actual des del punt de vista humà. Aquest reportatge es va estendre fins a la muntanya de Montjuïc on es van prendre fotos per tenir una visió global de tot el barri.

Una segona part del treball va ser la creació d’un reportatge amb zepelí per poder tenir vistes zenitals de les diferents zones i parcel·les.

El reportatge fotogràfic estava enfocat a ser utilitzat per:
- Comunicació del barri actual a través de plafons i fulletons.
- Comunicació sobre com quedarà el barri tant per zones com per parcel·les.
- La utilització d’aquestes fotos per a la Web en els seus diferents apartats.
- La creació de fotocomposicions amb els renders 3D de la futura urbanització del barri.
- Generació de panorames 360º.
- Generar comunicació al llarg del temps amb diferents fotografies de la zona i territori.

Web Marina del Prat Vermell

© Dortoka Disseny S.L.   |    About   |    Legal disclaimer   |    Privacy Policy   |    Copyright 2022   |    Created web & technology app by Dortoka disseny